Andning för balans, uttryck och kraft! En helkväll med inspiration och övningar för vår andning

Årets föreläsningar på Andningens dag handlar om andningens betydelse för att nå balans, skapa uttryck och få kraft. Med avstamp i aktuell forskning varvas kunskap om andningen för att stärka hälsan med praktiska övningar. Moderatorn Peter Wahlbeck leder föreläsare och publik genom kvällens program och föreläser själv. Utställare visar tjänster och produkter.

Program i Stockholm

17.30 Insläpp. Välkomstdrink och utställarmingel.

18.00 Välkommen. Peter Wahlbeck och Lisa Danåsen Wikström hälsar välkomna och presenterar kvällen.

Rösten – ditt uttryck

Marit Eneström, rytmik-och sångpedagog, musikterapeut

Genom långsamma, inkännande rörelser utforskar och lyssnar vi in röstens vibration och klang i kroppen. Det handlar om att hitta uttryck i sin röst. Vi bär alla en sång inom oss och vår röst kan hjälpa oss att uttrycka det som ibland är svårt att uttrycka i ord.

Andningspedagogik – i ett helhetsperspektiv

Bo Wahlström, andningspedagog och företagskonsult

Bo berättar om människans förmåga att medvetet kunna välja andningssätt och om vilka effekter vi kan nå genom olika andningsmönster. Med en historisk återblick över hur andningens kraft har används och en presentation i grundläggande andningspedagogik, berättar han om andningens användbarhet i olika situationer. Vilken forskning finns på området andningspedagogik?

Andningen och kraft

Ingemar Sköld, leg. läkare, jujutsu-tränare, fd landslagscoach och mindfulnessinstruktör

Ingemar berättar om andningens och närvarons betydelse vid budo och träning. Vidare talar han om hur mental förberedelse vid träning eller andra koncentrationskrävande uppgifter kan ha avgörande betydelse för resultatet. Praktiska enkla råd kring andning och koncentration vävs in.

PAUS

Hållning för fri andning och balans

Lisa Danåsen Wikström, leg. sjukgymnast och lic. antigymnastikpraktiker

Lisa berättar om praktisk anatomi, om samband mellan hållning och andning. Vi gör rörelser som hjälper oss hitta en avspänd balanserad hållning där vår andning får utrymme.

Peter Wahlbeck

Peter delar på sitt karaktärisktiska sätt med sig av sina upplevelser av andningens betydelse i vardagslivet.

21.00 Avslut med utställarmingel